За какво е нужно?

В много ситуации се налага да се описва графика или статистика, преди всичко по време на следването в университета или при професионалната реализация. Затова описанието на диаграма или графика е част от много сертификатни изпити по немски език: Например по време на изпита за B1 на Гьоте Институт („Zertifikat Deutsch“) на устния изпит често се налага да се описва статистика. При сертификатните изпити за удостоверяване на високо ниво на владеене на езика например изпита за  C1 на Гьоте Институт  („Goethe-Zertifikat C1„) или на приемния изпит за университет в Германия (DSH-Deutschprüfung für den Hochschulzugang) както и  за TestDaF (Test für Deutsch als Fremdsprache) описанието на статистика се счита за абсолютно задължителен изпитен материал. В тази методична част ще се научиш как се описва графика.

Резултат с изображение за erörterung dsd

Уводна част

Първо се назовава заглавието на графика, източника на информация, и кратко обобщение на темата. Макар че изпитващият има графиката пред себе си, тя трябва да бъде описана по такъв начин, като че ли изпитващият не знае нищо по темата.

Едно добро описание започва с увод. С неговата помощ обясняваш на слушателя за какво става въпрос. Първо назоваваш заглавието на графиката. Например, ако графиката е със заглавие: „Ausländische Studierende in Deutschland“, можеш да започнеш по следния начин:

Der Titel der Grafik lautet „Ausländische Studierende in Deutschland.“

или

Die Grafik hat den Titel „Ausländische Studierende in Deutschland.“

След като си посочил заглавието и източника на графиката, трябва да кажеш на кратко каква е темата. Това е един добър преход от увода към изложението:

In der Grafik geht es um die Zahl der ausländischen Studierenden an deutschen Hochschulen. Außerdem zeigt die Grafik, welche Fächer die ausländischen Studierenden in Deutschland studieren.“

Изложение

2. Изложение и същинска част

Grafikbeschreibung-Hauptteil

В изложението на описанието на графика се информират слушателите за най-важните детайли на графиката. Какво е на първо място, какво на последно и т.н.  Не трябва да описваш всичко, защото при много графики това може да отнеме много време. Прочети задачата внимателно и се информирай, колко време имаш за описанието на графиката.

Описание на графика – Преход

3. Преходи

Grafikbeschreibung-Ueberleitungen

4. Особености

Важна част от описанието на графиката е интерпретация на стойностите. Има определени изрази, които ще улеснят онагледяването на особеностите.

5. Собствено мнение

Често трябва да се изразява собствено мнение или собствен опит по темата. При това е важно изказването да е  формулирано разбираемо както езиково, така и по съдържание.

6. Посочване на количества

Разбира се при описанието на стойностите е важно, каква лексика се използва. Повечето грешки се допускат при описанието на количествата и числата. С малко думи можеш да избегнеш допускането на най-често срещаните грешки.

Grafikbeschreibung-Zahlen-und-Fakten

7. Описание на графика – Тенденции

7. Тенденции

Grafikbeschreibung-Tendenzen-klein

Израз Пример
unverändert bleiben Es fällt auf, dass die Bevölkerungszahl zwischen 2008 und 2010 nahezu unverändert geblieben ist.
stagnieren Die Einwohnerzahl stagnierte zwischen 2008 und 2010.
keinerlei Veränderung aufweisen Der Anteil der Studierenden mit Nebenjob weist im selben Zeitraum keinerlei Veränderungen auf.
zunehmen In der Grafik sieht man, dass der Anteil der Rentner an der Gesamtbevölkerung zugenommen hat.
die Zunahme Im Zeitraum zwischen 2012 und 2015 ist eine deutliche Zunahme zu verzeichnen.
steigen In der Grafik wird deutlich, dass die Zahl der Zuwanderer zwischen 2012 und 2015 gestiegen ist.
der Anstieg Zwischen 1998 und 2008 verzeichnete die Einwohnerzahl Kölns einen Anstieg von etwa 5 Prozent.
wachsen Die Zahl der Deutschlerner in China ist im Zeitraum zwischen 2000 und 2010 um rund 20% gewachsen.
der Zuwachs Die Zahl der Deutschlerner weist einen Zuwachs von 20% auf.
die Zuwachsrate Die Zuwachsrate von Autos in China beträgt im dargestellten Zeitraum ungefähr 10%.
sich vergrößern Die Zahl der Deutschlerner in China hat sich zwischen 2000 und 2010 um 20% vergrößert.
eine steigende Tendenz aufweisen Insgesamt weist die Zahl der Schüler, die Deutsch lernen, eine steigende Tendenz auf.
sinken Die Zahl der Mediziner in Deutschland ist zwischen 1995 und 2000 um etwas mehr als 2% gesunken.
abnehmen Die Zahl der Ärzte in Deutschland hat leicht abgenommen.
zurückgehen Die Zahl der Deutschlerner ist in Frankreich leicht zurückgegangen.
sich verringern Insgesamt hat sich der Anteil der Männer in technischen Berufen in den letzten zehn Jahren leicht verringert.

8. Описание на графика – Заключение

9. Описание на графика – граматика

Чести грешки, които се допускат, са при предлозите и Genitiv. Можеш да се упражняваш, ако не се чувстваш достатъчно уверен в себе си.

Източник: deutschtraining.org

Реклама