През последните няколко години все повече наши съвременници се замислят върху въпроса, какво ще ни донесе наред с всички технологии XXI век. Би било странно, ако измененията, които днес пронизват целия наш живот, не засегнат и образователната ни система. Но какво те могат да дадат на институцията, чиято възраст наброява няколко хиляди години? Представяме ви една от съществуващите гледни точки.

Джеки Герштайн – доктор на педагогическите науки решил да се заеме с въпроса за особеностите на съвременното образование и създал една проста таблица, в която нахвърлял основните отличителни белези на образователната система от   XXI столетие за разлика от традиционното.  По негово мнение съществуващите различия касаят четири аспекта: ролята на учителя и ученика, учебните програми, системата на оценяване и педагогиката.

Източник: flickr.com.

Днес образованието е отворена система, в центъра на която стоят учениците и учебния процес. Направените изводи изглеждат в най-общия си вид по следния начин.

Ролята на учителя

Учителят вече не е «мъдрецът на сцената» и единствен източник на информация в класа. Той, по-скоро, подтиква учениците. Учителят днес – е само треньор и наставник, който направлява своите ученици към нови открития в тяхното опознавателно пътешествие.

Ролята на ученика

Учениците също са станали по-открити в съвременната система на образование. Те вече не са пасивни слушатели, чиято роля се ограничава в консумиране на това, което другите им предлагат. Учениците и студентите от  XXI век активно участват в създаването и съвместното използване на знанията.

Източник: flickr.com.

Учебният план

В традиционната система на образование е съществувала универсална рецепта за всички, които се позовавали на едни и същи учебници и методики.  Съвременните програми са по-разнообразни, диференцирани и имат множество различни източници. Съвременното образование е разнообразно образование.

Педагогика

Педагогиката се явява огледало, в което се отразяват промените, изброени по-горе. Образованието днес се построява не около личността на учителя, а около личността на ученика.  Заблужденията и грешките се считат за нормални признаци на образователния процес, а лошото поведение се разглежда като „възможност за израстване и често се коригира с помощта на усилията на групата“.

Оценка

Сега оценката не е изпразнен от съдържание закъснял показател. В днешния ден по-често се използва форматното оценяване на  дейността на учениците, чиято задача е да следи за резултатите в конкретния ден и час, а не да оценя нивото на знанията постфактум.

В таблицата наред с изводите за образованието на  XXI век е  представено описание на това, как образованието е изглеждало по-рано. Картината, която се получава е доста контрастна.

Между впрочем не всичко може да се приложи в нашето образование. Например, ако засегнем последната точка, която се отнася до емоционалното и социалното развитие, то това за нас не е новост. Много години образованието и възпитанието вървяха ръка за ръка, което бе едно от най-големите достойнства на образователната система. За съжаление в ситуации, в които на мястото на старите истини и методи идват нови, ни остава само да се опасяваме от едно – да не би във вихъра на събитията и гонитбата за това, което ние все още нямаме, да не загубим това, което за нас е било повод за гордост.

Tablica