Днес се говори много за това, че креативността наред с критическото мислене са основа за развитието на всяка личност. Но какво е това креативност и какви механизми влияят на малките умове? И как да развиваме творческите способности?

Често терминът креативност е различно тълкуван. Дори сред самите майки може да се чуе, че тя представлява нестандартно мислене, „детето е креативно, затова не може да стои на едно място“, но дали е това?

Творческите способности в детайли

Естествено на много хора им се иска да са по-различни, да не са като другите, да се открояват с облеклото си или с начина си на мислене. Но да се открояваш – дали това е да си креативен?

Американският психолог Фром дава следното определение на творчеството- „ това е способността да се учудваш и опознаваш, умението да намираш решения в нестандартни ситуации, това е устремеността към новото и способността към задълбочено осъзнаване на опита си.“

Показатели за добри творчески способности

 • Идейност – това е количество идеи, възникващи за единица време;
 • Гъвкавост на мисълта – умение да превключваш от една мисъл на друга, също така да можеш да виждаш как информацията, получена в един контекст, може да се използва в друг;
 • Оригиналност – генериране на идеи, които се отличават от общоприетите, възможност за вземане на неочаквани решения;
 • Любознателност – способност да се учудваш, да бъдеш открит към всичко ново;
 • Точност – да усъвършенстваш и придадеш форма на своя творчески продукт;
 • Смелост – когато можем да вземаме решения в неопределени ситуации, да не се плашим от собствените си изводи и да ги довеждаме до край, дори и в случай на неприемане от околните.

Достатъчно голям набор от качества са необходими в съвременния живот. А какво да се каже за училището, където все още е прието да има един единствен верен отговор? И кое е по-важно за детето, креативността или интелекта.

depostiphotos.com

Свободна атмосфера или как да развиваме креативността

Дори вие и вашето семейство да не сте от творческата интелигенция, да не сте художници и поети, трябва да намерите пространство в дома си, където децата ще могат лесно да творят и измислят различни неща. Тук не става дума за ярки стени и интериор, а за атмосфера.

 1. Помагайте в удовлетворяването на базовите потребност (чувство на безопасност, уважение към себе си и околните), нали все пак човек, който страда по отношение на своите основни потребности, е по-неспособен да се изразява.
 2. Култивирайте свободата – вкъщи всеки може да изказва своето мнение на глас, колкото и странно да е на пръв поглед, може да се организира дискусия и кръгла маса.
 3. Детето трябва да има свободен достъп до творчески материали. Дайте му възможност да бъде само, не му насаждайте своята опека, като му подсказвате как може да нарисува картинката или какво да измайстори от пластилин. Желанията и целите принадлежат на децата, а излишното внимание се възприема като нарушаване на границите на личността.
 4. Поддържайте творческите експерименти, не критикувайте. Все пак детето не твори само за себе си, а и за тези, които обича. Задавайте въпроси, нека да разкаже, какво интересно нещо е измислило.
 5. Помогнете на детето да намери приятел на неговата възраст и с неговите способности. За детето е важно да има приятел от същия пол, с който да са на една вълна, това му придава увереност и заедно с него ще му е по-интересно да твори.

Колкото повече творчество има в живота на детето, толкова по-малко енергия за деструктивно поведение.

Реклама