Сертификатът  Certificate in Advanced English, накратко CAE  е валиден цял живот. Издава се от  University of Cambridge, и се признава от университетите във Великобритания и САЩ. Отговаря на ниво C1, в съответствие с Общата европейска езикова рамка. (ниво Advanced – ниво напреднали).

Сертификатът се признава от много правителствени, културни, образователни, финансови и редица други институции по света като официален документ, удостоверяващ необходимото ниво на професионална или академична езикова компетентност.

Компоненти на изпита?

1. Четене с разбиране и граматика.

Тази част е с продължителност 1 час и 30 минути и тества умението за разбиране на съвременни текстове като например: статии, доклади, научни изследвания, коментари, книги. Този компонент съставлява  40 % от общата оценка.

2. Писане

Компонентът писане е с продължителност 1 час и 30 минути като включва две задачи: есе и избор между писмо, имейл, доклад, предложение или рецензия. Този компонент съставлява  20 % от общата оценка.

3. Слушане с разбиране

Частта слушане с разбиране е с продължителност 40 минути.  Проверява се умението да се улавят основните идеи и теми от автентична английска реч от различни области, като радио предавания, новини, дискусионни предавания, кратки истории, дискусии на определена тематика. Този компонент съставлява  20 % от общата оценка.

4. Устна част

Компонентът говорене е с продължителност 15 минути. Проверява се способността да се отговаря на въпроси на ежедневни теми, както и дискутиране на конкретен съвременен проблем с друг кандидат пред двама изпитващи. Този компонент съставлява  20 % от общата оценка.

Реклама