IELTS е често предпочитан сертификационен изпит по английски език. Сертификатът IELTS е с валидност две години като голяма част от университетите в чужбина са го посочили като достатъчно условие за прием. Изпитът е със силна практическа насоченост, поради тази причина сертификатът може да послужи и при търсене на работа.

IELTS има два модула, в зависимост от целите, за които ви трябва:

  • Академичен (Academic) – този модул е подходящ за хора, които искат да кандидатстват за бакалавърска или магистърска програма в международен университет.
  • Общ (General) – този модул е за хора, които искат да работят в англоезична държава (Австралия, Великобритания, Нова Зеландия, Канада, САЩ).

Изпитът проверява уменията на кандидатите в четирите езикови области – слушане, четене, писане и говорене. Частите, свързани с уменията слушане и говорене, са еднакви за всички кандидати, а частите за писане и четене се различават в зависимост от това дали става дума за Академичния или Общия модул на изпита.

Оценяването в IELTS е по 9-бандова система. Най-често изискваната оценка от институции и учебни заведения е 6.5 – 7.0.

Реклама