TOEFL (Test of English as a Foreign Language) e най-популярният изпит по английски език, признат от над 7500 образователни институции в над 180 страни.  Освен от различни университети и колежи, TOEFL се изисква и  от имиграционни департаменти при издаването на работна виза, както и от много фондации, отпускащи стипендии.

От 1964 година досега, изпитът се е провеждал над 20 милиона пъти. TOEFL оценява умението на кандидатите, чиито роден език не е английски, да интегрират свободно четирите основни езикови умения – четене, писане, слушане и комуникация и да ги прилагат в бъдещата си академична или професионална среда. Валидността на TOEFL е две години.

Компоненти на изпита?

  1. Четене – състои се от  3-5 абзаца, с академична насоченост. Следват около 12-14 въпроса към всеки абзац. Общата продължителност на този компонент е около 80-100 минути.Тук се тества умението ти да отговаряш и да обобщаваш основна информация, детайли, идеи и лично отношение.
  2. Слушане – включва 4-6 лекции и 5-6 въпроса към всяка. Продължителността на всяка от лекциите е 3-5 минути. Пасажите включват два разговора между студенти и четири академични лекции или дискусии. Текстовете се слушат само веднъж, като по време на слушането е разрешено воденето на бележки. Въпросите имат за цел да докажат умението ти да разбираш основни идеи, важни детайли, връзки между идеите, организация на информацията, цел на говорещия и отношението му към текста. Поради тази причина, често се задават въпроси, свързани не с конкретна дума или изречение, а само с интонацията на говорещия.
  3. Говорене – пред теб имаш 6 задачи и 20 минути време. Две задачи са независими, а 4 интегрирани. При първите две,  отговаряш на въпроси, свързани с изразяване  на лични  мнения на познати теми. Оценява се умението да говориш спонтанно, без подготовка и да предаваш идеите си смислено и свързано. В две от интегрираните задачи, ще прочетеш кратък текст, ще слушаш част от академична лекция или разговор за живота в университета, а след това ще трябва да отговориш на въпрос, комбинирайки информацията от чутото и прочетеното. В другите две интегрирани задачи, четете и слушате конкретни текстове и отговаряте  директно на въпроси върху тях.
  4. Писане – тук чакат те две  задачи с два  въпроса, а  времето, с което разполагаш е 55-60 минути. Отново ще се срещнеш с една интегрирана и една независима задача. Първата част съдържа текст за четене на академична тематика (200-300 думи за 3 минути) и лекция или дискусия за слушане на същата тема (200-300 думи за 2 минути).  От теб се иска да напишеш обобщено представяна не информацията и да обясниш връзката с писмения текст в  150-200 думи. Втората независима задача включва писане на есе (около 300 думи), което изразява мнение, базирано на житейски опит  и лични преживявания.
Реклама